Bedrijfsnaam - Bedrijfsboodschap
Het consult
 


Het eerste consult bestaat voornamelijk uit een vraaggesprek en het doornemen
van het klachtenpatroon, een uitleg over de werkwijze en aansluitend een korte behandeling. Dit consult duurt 60 tot 75 minuten.

Een vervolgconsult duurt gemiddeld 60 minuten. Een korte evaluatie van het verloop van het proces wordt vooraf gegaan aan de behandeling. Aanvankelijk volgen er na het eerste consult vijf behandelingen met een uitloop naar tien behandelingen.

Consulten vinden plaats op elke donderdag van 13:30 uur tot 21:30 uur en op elke vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur.

Tarieven:
  • Intake: € 100,=
  • Uurtarief: € 80,=

Làhbuhr is licentiehouder van de VBAG en staat vermeld in de gekoppelde registers RBCZ en TCZ. De WKKGZ en AVG worden in de praktijk toegepast. Klik hier voor de privacyverklaring. Volgens de WGBO wordt er een behandelovereenkomst opgemaakt
en ondertekend. Làhbuhr maakt deel uit van een intervisiegroep en ook stagiairs zijn van harte welkom.

Het is mogelijk dat de consulten (deels) worden vergoed afhankelijk van het verzekerde zorgpakket. Informeer zelf bij de zorgverzekeraar of het consult wordt vergoed, want Làhbuhr neemt hiervoor geen verantwoording.

Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd moeten helaas worden
doorberekend als een consult van 60 minuten.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint