Bedrijfsnaam - Bedrijfsboodschap
Gezondheid


Het leven van vandaag vergt op allerlei vlakken erg veel van ons en levert dus ook de nodige stress op die verscheidene onbalansen in het fysieke lichaam, het emotionele
en het psychische gebied kan veroorzaken. Als er onbalansen ontstaan, kunnen deze
tot gezondheidsklachten leiden en kan men niet meer van gezondheid spreken.

Fysieke gezondheid
Een gezond lichaam is afhankelijk van een goede functie van onze organen. De mate waarin de organen met elkaar samenwerken, gevoed worden en hun afvalstoffen kwijt
kunnen, is bepalend voor een goed werkend immuunsysteem en het vermogen om te
genezen. Door de functie van organen te herstellen, in stand te houden en tijdig bij
te sturen kan fysieke gezondheid gewaarborgd worden.

Emotionele gezondheid
Een emotie is een innerlijke beleving van angst, boosheid, vreugde, verdriet en/of bezorgdheid. Doordat emoties in het lichaam worden beleefd, kan worden gesteld dat de gezonde werking van de organen hierdoor negatief kan worden beïnvloed met gezondheidsklachten als gevolg. Uiting geven aan emoties op manier die bij je past is een voorwaarde voor emotionele gezondheid.

Psychische gezondheid
De emotie waarmee we in een bepaalde situatie reageren wordt veroorzaakt door talloze bewuste en onbewuste herinneringen die op dat moment kunnen worden getriggerd. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar kan wel op het emotionele vlak en het fysieke vlak tot gezondheidsklachten leiden. Het veranderen naar een gewenste en bevrijdende mindset is een delicaat proces maar heeft een krachtige invloed op de instandhouding van de totale gezondheid.

Làhbuhr verzorgt behandelingen waarin wordt uitgegaan van het holistische mensbeeld ofwel de verbinding van "body-mind" en zijn gericht op fysieke, emotionele en psychische gezondheid. Verder ga ik uit van het principe dat het zinvoller is om de gezondheid te herstellen en te onderhouden dan symptomen te onderdrukken.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint