Bedrijfsnaam - Bedrijfsboodschap
De behandelingDe behandeling die gericht is op het herstel van en het in standhouden van de gezondheid verloopt in een aantal stappen:

Stap 1: De behandeling van therapieblokkades
Heel vaak is het lichaam dusdanig geblokkeerd waardoor het niet meer in staat is te reageren op signalen die wijzen op gezondheidsproblemen. Meestal komt dit door langdurige belasting(en) van buitenaf of de aanwezigheid van stoorvelden. Met behulp van ooracupunctuur is een doelmatige behandeling mogelijk.

Stap 2: Herstel van de gezondheid
Door specifiek op zoek te gaan naar stress in de fysieke en emotionele lagen kan worden vastgesteld wat er in de psychische laag aan de hand is en deze stress veroorzaakt. De ooracupunctuur biedt vele mogelijkheden voor het herstel van de gezondheid.

Stap 3: Onderhoud
Als er eenmaal een stabiele balans verkregen is, kan de gezondheid worden onderhouden door periodieke behandelingen. Dit vindt drie tot vier keer per jaar
plaats en werkt preventief.

Alle informatie wordt verkregen door middel van een polsevaluatie, door het voelen van de hartslag aan de pols op verschillende plaatsen en dieptes kan er informatie worden verkregen over therapieblokkades in het lichaam en hoe de gezondheidstoestand is.

Let op!
Alle aangeboden therapeutische technieken zijn aanvullende of complementaire behandelingen die zeer goed te verenigen zijn met reguliere medische en psychische zorg en medicatie. Ze zijn géén vervanging hiervan. Het is daarom van belang en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om de huisarts, medisch specialist, (psycho-)
therapeut en/of psycholoog op de hoogte te stellen van de behandelingen en/of (opnieuw) te benaderen naar aanleiding van de behandeling(-en) bij Làhbuhr.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint